Pagkatapos ng isa dekada, naglaho na ang takot na bumabalot sa Nevareth. Kasabay ng paglipas ng mga oras ay nakalimutan na ng mga Cabalista ang malagim na nakaraan. Sa hindi inaasahang panahon kung kelan ay nawala na sa isip ang kasamaan, muling bumabangon sa pagkakahimlay at pagkakasarinlan sa loob ng isang maghiwagang kalabasa ang anak ng kasamaan, ang supling ng poot at galit, ang anak ni GM Chanak at ng Babaeng kalabasa na si GM Chanakis.

Ngayong CABALLoween ipaparanas na ni GM Chanakis ang kanyan tikas sa mga mamayanan ng Nevareth. Maghanda ang lahat sa pag dating ng prinsipe ng delubyo. Asahan hindi magigiging kanaisnais ang iyung mararanasan sa pagbabalik ng Anak ng Chanak!

 

MECHANICS:
 • Players must go to channel 13, Port Lux  after the GM announces his arrival.
 • Since the area is a War Channel/Map, it’s OK to use a blocking strategy/PK to delay the opposing nation.
 • First character to kill the GM Chanakis win.
SCHEDULE: (4:30 PM – 5:00 PM) 
November 5,12 & 19, 2023
Ginataang Kalabasa Rewards:
 • Blessing Bead Plus [7D]
 • [Costume] Welcome to Nightmare of Fatal – 7 Days (Account Bind)
 • Force Gem Package x100 (Account Bind)
 • Halloween Life Candy(Lv. 3) 10pcs (Account Bind)
 • Halloween Mana Candy(Lv. 3) 10pcs (Account Bind)
 • [Title] Knocked a GM Down
November 26, 2023 
Golden Kalabasa Rewards:
 • Blessing Bead Plus [30D]
 • [Costume] Welcome to Nightmare of Fatal – 30 Days (Account Bind)
 • Force Gem Package x3000 (Account Bind)
 • Halloween Life Candy(Lv. 3) 20pcs (Account Bind)
 • Halloween Mana Candy(Lv. 3) 20pcs (Account Bind)
 • [Title] Knocked a GM Down
 • 5,000 worth of Shopping Voucher
 • Foods Salo-salo pack
 • CABAL Dark Mage Jacket
 • CABAL 15th Anniversary Mousemat

 

Gather the S-P-O-O-K-Y Letters scattered across Nevareth’s expanse and forge them into a Pumpkin Box for epic in-game spoils. Hurry, the adventure awaits from October 24 to November 20, 11:59 PM. Unveil the legend within!

S

MAP
FORGOTTEN RUIN
LAKESIDE
MUTANT FOREST
PONTUS FERRUM
ARCANE TRACE
SENILLINEA

P-O-O

DUNGEONS
ALL DX DUNGEONS

K-Y

DUNGEONS
Frozen Tower of The Undead B1F
Frozen Tower of The Undead B2F
Frozen Tower of The Undead B3F
Forgotten Temple B1F
Forgotten Temple B3F
Volcanic Citadel
Forbidden Island
Siena 1
Underworld
Radiant Hall
Maquinas Outpost
Mirage Island
Terminus Machina

Pumpkin Box Requirements

REQUIRED ITEMREQUIRED QTYEXCHANGECORE REQUIREMENTALZ REQUIREMENT
S3PUMPKIN BOXDivine Stone x12,000,000
P - O - O3pcs each
K-Y3pcs each

Pumpkin Box Rewards Pool

Item NameOption/DescriptionDuration
Spooky Magic Wand--
Halloween Life Candy(Lv. 3)5pc-
Halloween Mana Candy(Lv. 3)5pc-
Force Gem Package5-
Megaphone5 pcs-
Chaos Converter-3D
Core Enhancer(High)--
Blessing Bead AXP100%1H
Blessing Bead AXP100%3H
Blessing Bead WEXP100%1H
Blessing Bead WEXP100%3H
Blessing Bead EXP100%1H
Blessing Bead EXP100%3H
Potion of Luck10,000,000-
Divine Stone Set5 pcs-
Chaos Core Set5 pcs-
Upgrade Core Highest Set5 pcs-
Enchant Safeguard Kit - High3 pcs-
Odd Circle10 pcs-
Hyper Odd Circle5 pcs-
Force Gem Package10 pcs-
Core Enhancer(High)1 pc-
Extreme Core Pocket (Premium)--
Force Gem Package20 pcs-
Enchant Safeguard Kit - Highest3 pcs-
Extreme Core Pocket (Rare)--
Piece of Prideus' Bracelet1 pc-
Potion of Luck20,000,000-
Epic Booster (High)--
Piece of Siena's Bracelet1 pc-
Core Enhancer(Highest)1 pc-
Costume Epic Reset Scroll--
Extreme Core Pocket (Epic)--
Potion of Luck30,000,000-
Epic Booster (Highest)--
Chaos Seal Stone--
Epic Booster (Ultimate)--
Core Enhancer (Ultimate)--
Extreme Core Pocket (Unique)--
Divine Seal Stone--

Jack 'O Lantern Map Location

Monster NameWorld NameChannel List
Jack o LanternBloody IceAll
Jack o LanternDesert ScreamAll
Jack o LanternGreen DespairAll
Jack o LanternPort LuxAll
Jack o LanternFort. RuinaAll

Jack 'O Lantern Rewards Pool

Item NameOption/DescriptionDuration
Spooky Web--
Potion of Enhancement5,000-
Megaphone1-
Odd Circle3-
Superior Odd Circle3-
Hyper Odd Circle3-
Potion of Enhancement1,0001H
Blessing Bead EXP11H
Blessing Bead WEXP11H
Blessing Bead AXP11H
Piece of Prideus' Bracelet1 pc-
Armor Option Scroll (High) Critical Rate1 pc-
Armor Option Scroll (High) Max Critical Rate1 pc-
Weapon Option Scroll (Highest) Critical Rate1 pc-
Armor Option Scroll (Highest) Max Critical Rate1 pc-
Perfect Core(Highest)1 pc-
Perfect Core (High)1 pc-
Perfect Core (Ultimate)1 pc-
Costume Epic Converter Box1 pc-
Costume Epic Seal Stone1 pc-

KimZark of Will Map Location

Monster NameWorld NameChannel List
KimZark of WillLakesideALL
KimZark of WillUndead GroundALL
KimZark of WillForgotten RuinALL
KimZark of WillMutant ForestALL
KimZark of WillPontus FerrumAll
KimZark of WillPorta InfernoAll

KimZark of Will Rewards Pool

Item NameOption/DescriptionDuration
Spooky Candle--
Force Gem Package20-
Holy Water of Critical Strike (30mins)1 pc-
Holy Water of Flawless Defense (30mins)1 pc-
Holy Water of Resistance (30mins)1 pc-
Holy Water of Sage (30mins)1 pc-
Holy Water of Speed1 pc-
Holy Water of Traveler1 pc-
Holy Water of Vitality1 pc-
Potion of Luck5000000-
Potion of Courage10001H
Potion of Luck10000000-
Megaphone5 pcs-
Holy Water of Sage (15mins)1 pc-
Holy Water of Fighter (15mins)1 pc-
Heroic Holy Water (15mins)1 pc-
Potion of Courage500-
Protection of Veradrix1 pc-
GM's Blessing Potion Lv.11 pc-
GM's Blessing Potion Lv.21 pc-
GM's Blessing Potion Lv.31 pc-
Piece of Siena's Bracelet1 pc-
Honor Medal Reset Scroll (Option Selective)1 pc-
Potion of Luck30000000-
Item Option Remover (Medium)1 pc-
Item Option Remover (Highest)1 pc-
Item Option Remover (High)1 pc-
Bike Epic Converter Box (Lv5)1 pc-
Vehicle Costume Epic Seal Stone1 pc-
Armor Option Scroll (High) Magic Skill Amp1 pc-
Armor Option Scroll (High) Sword Skill Amp1 pc-
Weapon Option Scroll (Highest) Magic Skill Amp1 pc-
Weapon Option Scroll (Highest) Sword Skill Amp1 pc-
Extreme Upgrade Seal Stone (Master)1 pc-
Extreme Upgrade Seal Stone (Normal)1 pc-

Welcome to Yul’s Shop Event! Immerse yourself in a realm of treasures as you engage in trades with the esteemed NPC Yul and discover a world of special items. Navigate through our vast selection and choose wisely. Seize this limited-time opportunity—you won’t want to miss out!

Event Duration: October 24, 2023, to November 20, 2023, until 11:59 PM.

Yul’s Accessory Shop

QuantityItem RequirementCore requirementsQuantityDurationUpgradeStats/Slot 1Stats/Slot 2Stats/Slot 3Character Binding
50,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x5Force Core (High) x5Upgrade Core Highest x3Amulet of Pain +7 of Outragerous with CU15-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x5Force Core (High) x5Upgrade Core Highest x3Bracelet of Fighter +9 of Outragerous with CU15-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x5Force Core (High) x5Upgrade Core Highest x3Bracelet of Sage +9 of Outragerous with CU15-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x5Force Core (High) x5Upgrade Core Highest x3Critical Ring +5 with Slot (Penetration)-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x5Force Core (High) x5Upgrade Core Highest x3Ring of Luck +5 with Slot (Penetration)-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x5Force Core (High) x5Upgrade Core Highest x3Vampiric Earring +9 of Outragerous with CU15-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x5Force Core (High) x5Upgrade Core Highest x3Happy Birthday Ring with Slot (Penetration)-1D---Yes
30,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x10Force Core (High) x3Effector Core (Piece) x10Orphidia's Amulet with CU15-1DCritical DMG +7%Critical DMG +7%Critical DMG +7%Yes
30,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x10Force Core (High) x3Effector Core (Piece) x10Orphidia's Amulet with CU15-1DAll Skill Amp +5%All Skill Amp +5%All Skill Amp +5%Yes
30,000,000 AlzSpooky WebUpgrade Core High x10Force Core (High) x3Effector Core (Piece) x10Orphidia's Amulet with CU15-1DDefense +30Defense +30Defense +30Yes
40,000,000 AlzSpooky CandleDivine Stone x3Effector Core (Piece) x10Chaos Core x3Siena's Bracelet with Slot (Penetration ) with CU15-1DAll Skill Amp +5%All Skill Amp +5%All Skill Amp +5%Yes
40,000,000 AlzSpooky CandleDivine Stone x3Effector Core (Piece) x10Chaos Core x3Siena's Bracelet with Slot (Penetration ) with CU15-1DPenetration +50Penetration +50Penetration +50Yes
40,000,000 AlzSpooky CandleDivine Stone x3Effector Core (Piece) x10Chaos Core x3Siena's Bracelet with Slot (Penetration ) with CU15-1DCritical DMG +7%Critical DMG +7%Critical DMG +7%Yes
50,000,000 AlzSpooky Magic WandChaos Core x3Effector Core (Piece) x10Divine Stone x3Minesta's Chaos Fighter Belt +20-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky Magic WandChaos Core x3Effector Core (Piece) x10Divine Stone x3Minesta's Chaos Guardian Belt +20-1D---Yes
50,000,000 AlzSpooky Magic WandChaos Core x3Effector Core (Piece) x10Divine Stone x3Minesta's Chaos Sage Belt +20-1D---Yes

 

Event Duration: October 24, 2023, to November 20, 2023, until 11:59 PM.

Jinghiro Swak Pack Schedule

DATEITEM NAMEQUANTITYBINDINGFORCE GEM
October 24, 2023[Costume] Dinosaur Doll Mask1Account Bind500
October 25, 2023Core Enchancer (Highest)9Tradable500
October 26, 2023[Costume] Halloween - Pumpkin Helmet1Account Bind500
October 27-29, 2023Extreme Core Package1Account Bind500
Unique Costume Package1Account Bind500
Vehicle Costume Package1Account Bind500
Armor Part Package1Account Bind500
Accessory Package1Account Bind500

Extreme Core Package (Random)

ITEM NAME
Extreme Core (Lv. 8)
Extreme Core (Lv. 9)
Extreme Core (Lv. 10)
Extreme Core (Lv. 11)
Extreme Core (Lv. 12)

Unique Costume Package (Random)

ITEM NAMESTATDURATION
[Unique Costume] Secret Agent SuitEpic +10 Penetration, Option Penetration 30, Critical Damage 10%, All Skill Amp Up +5%15 Days
[Unique Costume] Navy OfficerEpic +10 Penetration, Option Penetration 30, Critical Damage 10%, All Skill Amp Up +5%15 Days
[Unique Costume] CABAL High SchoolEpic +10 Penetration, Option Penetration 30, Critical Damage 10%, All Skill Amp Up +5%15 Days

Vehicle Costume Package (Random)

ITEM NAMESTATDURATION
[Costume] Ghost Knight - VehicleEpic Critical Damge 9%, Option Critical Damage 3%, Critical Damage 3%, Critical Damage 3%30 Days
[Costume] Ghost Knight - VehicleEpic Critical Damge 9%, Option Penetration 10, Penetration 10, Penetration 1030 Days
[Costume] Skull Bike - VehicleEpic Critical Damge 9%, Option Critical Damage 3%, Critical Damage 3%, Critical Damage 3%30 Days
[Costume] Skull Bike - VehicleEpic Critical Damge 9%, Option Penetration 10, Penetration 10, Penetration 1030 Days
[Costume] Black Knight Dragon - VehicleEpic Critical Damge 9%, Option Critical Damage 3%, Critical Damage 3%, Critical Damage 3%30 Days
[Costume] Black Knight Dragon - VehicleEpic Critical Damge 9%, Option Penetration 10, Penetration 10, Penetration 1030 Days

[Mercury] Swak Pack Armor Set

BATTLE CLASSITEM NAMESTATDURATION
Blader Set[Craftsman's Archridium Headpiece (BL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
[Craftsman's Archridium Hands (BL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Shoes (BL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Suit (BL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot,(All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
Force Archer Set[Craftsman's Archridium Boots (FA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot(All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Coat (FA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Gloves (FA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Headgear (FA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
Force Gunner Set[Craftsman's Archridium Boots (FG) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Coat (FG) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Gloves (FG) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Headgear (FG) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
Force Blader Set[Craftsman's Archridium Boots (FB) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Coat (FB) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Gloves (FB) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Headgear (FB) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
Gladiator Set[Craftman's Archridium Gauntlets (GL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftman's Archridium Greaves (GL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftman's Archridium Plate (GL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftman's Archridium Visor (GL) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
Dark Mage Set[Craftman's Archridium Suit (DM) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftman's Archridium Headpiece (DM) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
[Craftman's Archridium Hand (DM) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftman's Archridium Shoes (DM) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
Warrior Set [Craftsman's Archridium Visor (WA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
[Craftsman's Archridium Plate (WA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slo (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Greaves (WA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Gauntlet (WA) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
Force Shielder Set [Craftsman's Archridium Greaves (FS) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Skill Amp+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Gauntlet (FS) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot(All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Visor (FS) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),(Critical DMG+32%)]30 days
[Craftsman's Archridium Plate (FS) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)]3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
Wizard Set[Craftsman's Archridium Headpiece (WI) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (Critical DMG+22%),(Resist Critical DMG+6%),(Critical Rate+8%),F(Critical DMG+32%)]30 days
[Craftsman's Archridium Hands (WI) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(Resist Critical Rate+3%),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Suit (WI) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%),(HP+150),(All Skill Amp. UP+30%)]30 days
[Craftsman's Archridium Shoes (WI) +20 (Character Attribution),Extreme Upgrade (5 / 5),Upgrade Divine Level (15 / 15)][3Slot (All Skill Amp. UP+11%) (Resist Skill Amp+3%) (All Skill Amp. UP+30%)]30 days

Accessory Package (Random)

ITEM NAMEDURATION
Minesta's Chaos Fighter Belt +10Permanent
Minesta's Chaos Guardian Belt +10Permanent
Minesta's Chaos Sage Belt +10Permanent
Arcana of Chaos +10Permanent
Arcana of Guardian +10Permanent
Arcana of Laws +10Permanent

Event mechanics and rewards are subject to change without prior notice by the CABAL Online PH Team.